ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

(Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου: 5215/2008)

Τηλ.: +30 210 6702 590 - Φαξ: +30 210 6702 580 - Ε-mail: info@pasevodafone.gr

 

10 Ιουλίου 2010

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες,

Μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις 6 Μαίου 2010 υπογράφθηκε με τη Διοίκηση και επικυρώθηκε η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για τους εργαζομένους στην εταιρεία Vodafone.

Eίναι εύλογο να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τις αλλαγές που θα γίνουν στις μισθολογικές αποδοχές και στις συνθήκες εργασίας μας. Παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά διευκρινιστικών ερωταπαντήσεων για την διευκόλυνση όλων των συναδέλφων.

Για τυχόν ερωτήματα που δεν καλύπτονται από τα παρακάτω, ο κάθε συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου.

- Με αφορά η σύμβαση;

- Πού μπορώ να βρω το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην VODAFONΕ;

- Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;

- Τί αλλάζει στο μισθό μου;

- Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σύμβαση;

- Οι αλλαγές θα γίνουν αυτόματα ή πρέπει να κάνω κάτι για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο μισθό μου;

- Ποια δικαιολογητικά και μέχρι πότε πρέπει να τα προσκομίσω για να λάβω τον μισθό και τα επιδόματα που δικαιούμαι;

- Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία μου και να ενταχθώ στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο;

- Θα αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία που είχα πριν από την πρόσληψη στην VODAFONE;

- Σε ποιο μισθολογικό κλιμάκιο εντάσσομαι; Πώς υπολογίζω τα έτη προϋπηρεσίας; Τί γίνεται με την προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη;

- Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω αν η εταιρεία μου αναγνωρίζει ήδη κάποια προϋπηρεσία ή ακόμη σε ποια Κλαδική Σύμβαση με έχει εντάξει;

- Πώς ελέγχω το φύλλο μισθοδοσίας μου και τις αλλαγές που θα γίνουν; (Ενδεικτική ανάλυση φύλλου μισθοδοσίας)

- Εργάζομαι με μερική απασχόληση (5ωρο/4ωρο) και ο βασικός μισθός μου δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα δοσμένα μισθολογικά κλιμάκια. Πως θα υπολογίσω τον μισθό που δικαιούμαι;

- Οι υπολογισμοί μου με βάση την ΕΣΣΕ δεν συμφωνούν με τις αλλαγές που βλέπω στην μισθοδοσία μου. Τι να κάνω;

- Τι θα γίνει με τα επιδόματα που ήδη λαμβάνω; Προβλέπονται από τη νέα σύμβαση;

- Έχω παιδιά και μέχρι τώρα λάμβανα επίδομα τέκνων από τον ΟΑΕΔ. Τι αλλάζει;

- Μέχρι τώρα, μαζί με την Οικειοθελή Παροχή ο καταβαλλόμενος μισθός μου ξεπερνά τον μισθό που προβλέπουν οι νέοι μισθολογικοί πίνακες. Θα μειωθεί ο μισθός μου;

- Εργάζομαι ως τεχνικός, αλλά όχι στην Τεχνική Διεύθυνση (Technology). Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

- Έχω πτυχίο τεχνικής ειδικότητας, αλλά δεν εργάζομαι ως τεχνικός. Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

- Έχω πτυχίο από το εξωτερικό και δεν το έχω αναγνωρίσει μέσω ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

- Έχω πτυχίο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δικαιούμαι επίδομα σπουδών

- Έχω πτυχίο από ΙΕΚ ή άλλη ανώτερη σχολή που δεν έχει ισοτιμία με ΑΕΙ/ΤΕΙ. Δικαιούμαι επίδομα πτυχίου;

- Πώς ορίζεται η έναρξη της βάρδιας σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

- Εκτός από τα μισθολογικά, τί άλλα ζητήματα σχετικά με την εργασία μου θίγει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

- Τί μπορώ να κάνω αν δεν μου αποδοθούν αναδρομικά από 1/4/10 οι διαφορές ή αν το HR δεν αναγνωρίσει αυτά που δικαιούμαι;

- Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου;

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Μισθολογικοί Πίνακες νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ

 

 

 

 

- Με αφορά η σύμβαση;

Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καλύπτει όλους τους υπαλλήλους Vodafone, όλων των ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που κατέχουν θέσεις μέχρι και του επιπέδου επιβλέπων (team leader), ανεξαρτήτως του βαθμού τους (grade).

Δεν υπάγονται σε αυτήν οι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας καθώς και οι σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επαγγελματίες που προσφέρουν εργασία με σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Top of document

Go Back

 

 

 

- Πού μπορώ να βρω το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην VODAFONE;

Το πλήρες κείμενο της ΕΣΣΕ έχει αναρτηθεί στο site του Σωματείου (www.pasevodafone.gr) και στο link του Σωματείου στο Intranet (Have a Look at).

Εκεί κάθε συνάδελφος θα βρει όλες τις διατάξεις για τις Μισθολογικές Κατηγορίες, την προϋπηρεσία, τα επιδόματα, το ωράριο, την εκτός έδρας εργασία, τα διαλείμματα, τις άδειες, τα ρεπό, καθώς και τους Μισθολογικούς Πίνακες στο τέλος του κειμένου. Ειδικά οι Μισθολογικοί Πίνακες μπορούν να βρεθούν και εδώ.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;

Η διάρκεια της νέας ΕΣΣΕ είναι ετήσια και η ισχύς της αρχίζει από την 1/4/2010 και λήγει στις 31/3/2011, οπότε θα ακολουθήσει νέα διαπραγμάτευση για την ανανέωσή της.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Τί αλλάζει στο μισθό μου;

Μέχρι σήμερα ο Kαταβαλλόμενος Mισθός, δηλαδή οι αποδοχές κάθε συναδέλφου αποτελούνταν από το Nόμιμο Mισθό (Bασικός Mισθός και επιδόματα) και ορίζονταν σύμφωνα με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την πλησιέστερη στα τυπικά προσόντα (εκπαίδευση) και την ειδικότητα μας, προσαυξημένες κατά ένα ποσό Οικειοθελούς Παροχής, το οποίο το διαμόρφωνε και το παραχωρούσε η εταιρεία κατά βούληση. Οι περισσότεροι συνάδελφοι υπάγονταν στην Κλαδική Σύμβαση Υπαλλήλων Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως αν παρείχαν εξειδικευμένη εργασία, όπως τεχνικός, υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου κλπ.

Στο εξής όλοι οι συνάδελφοι θα αμοιβόμαστε σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, η οποία: Κατατάσσει τους συναδέλφους σε μισθολογικές κατηγορίες σύμφωνα με το αντικείμενο εργασίας, τα τυπικά προσόντα και τη Διεύθυνση στην οποία υπάγονται. Αναγνωρίζει την προϋπηρεσία στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο σε οποιονδήποτε εργοδότη. Κατοχυρώνει και βελτιώνει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα σπουδών (ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακού, master, διδακτορικού, ξένης γλώσσας), επεκτείνει το επίδομα τέκνων σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων από το πρώτο παιδί, κατοχυρώνει τα επιδόματα ειδικών καθηκόντων (διαχειριστικών λαθών, ισολογισμού, παράστασης δικαστηρίου, εναεριτών) και το επίδομα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για όλους τους εργαζόμενους στην Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση κατατάσσει όλους τους συναδέλφους στις παρακάτω Μισθολογικές Κατηγορίες, σύμφωνα με το αντικείμενο εργασίας, τα τυπικά προσόντα και τη Διεύθυνση στην οποία υπάγονται:

-> Μισθολογική Κατηγορία Διοίκησης Εμπορικής & Οικονομικής Διεύθυνσης ΔΕΟ1: Υπάγονται όλοι οι Εργαζόμενοι σε όλες τις Διευθύνσεις πλην της Τεχνικής Διευθύνσεως και του προσωπικού πώλησης.

-> Μισθολογική Κατηγορία Διοίκησης Εμπορικής & Οικονομικής Διεύθυνσης ΔΕΟ2: Υπάγεται όλο το προσωπικό πώλησης (καταστήματα & πωλητές).

-> Μισθολογική Κατηγορία Τεχνικών Αποφοίτων ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης ΤΔ1: Υπάγεται το Τεχνικό Προσωπικό ανεξαρτήτως Διεύθυνσης, απόφοιτοι ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης.

-> Μισθολογική Κατηγορία Τεχνικών Αποφοίτων ΑΕΙ 4ετούς φοίτησης ΤΔ2: Υπάγεται το Τεχνικό Προσωπικό ανεξαρτήτως Διεύθυνσης, απόφοιτοι ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης.

-> Μισθολογική Κατηγορία Τεχνικών Αποφοίτων ΤΕΙ ΤΔ3: Υπάγεται το Τεχνικό Προσωπικό, ανεξαρτήτως Διεύθυνσης, απόφοιτοι ΤΕΙ.

-> Μισθολογική Κατηγορία Τεχνικών Αποφοίτων Μεταδευτεροβάθμιας/Λυκείου ΤΔ4: Υπάγεται το λοιπό τεχνικό προσωπικό (απόφοιτοι ΙΕΚ και άλλων μεταδευτεροβάθμιων σχολών, Λυκείου).

Οι Μισθολογικοί Πίνακες για καθεμιά Μισθολογική Κατηγορία βρίσκονται στο τέλος του πλήρους κειμένου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, που έχει αναρτηθεί στο site του Σωματείου (www.pasevodafone.gr) και στο link του Σωματείου στο Intranet (Have a Look at). Επίσης, μπορούν να βρεθούν εδώ.

Top of document

Go Back

 

 


- Πότε θα δω τις αλλαγές στο φύλλο μισθοδοσίας μου σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

Η μισθοδοσία Σεπτεμβρίου όλων των συναδέλφων θα είναι εναρμονισμένη με τα δεδομένα της ΕΣΣΕ και θα  καταβληθούν αναδρομικές αποδοχές από 01-04-2010 όπου προκύπτει.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Οι αλλαγές θα γίνουν αυτόματα ή πρέπει να κάνω κάτι για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο μισθό μου;

Ο καθένας θα πρέπει να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο HR, προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του και τα επιδόματα που δικαιούται, ώστε να ενταχθεί στη σωστή μισθολογική κλίμακα.

Ωστόσο, τα τηρούμενα στοιχεία της εφαρμογής της μισθοδοσίας θα τροφοδοτήσουν την ΕΣΣΕ. Ο κάθε συνάδελφος που θεωρεί ότι υπάρχει ανεπαρκής ενημέρωση των στοιχείων του ατομικού φακέλου του (προϋπηρεσία, τέκνα, τίτλοι σπουδών κ.λπ), μπορεί να αποστέλλει με e-mail στη Διεύθυνση Προσωπικού (HR) προς τη Β.Θάνου (Vassiliki.Thanou@vodafone.com) το ερώτημά του για διερεύνηση, και να ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους του Σωματείου για να εξετάσουμε την σωστή εφαρμογή της ΕΣΣΕ στην κάθε περίπτωση.

Top of document

Go Back

 

 

 

 - Ποια δικαιολογητικά και μέχρι πότε πρέπει να τα προσκομίσω για να λάβω τον μισθό και τα επιδόματα που δικαιούμαι;

Ανάλογα με τα προσόντα του κάθε συνάδελφος πρέπει να προσκομίσει στην Διεύθυνση Προσωπικού (HR) τα παρακάτω δικαιολογητικά (αν δεν το έχει κάνει ήδη):

1) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/Μεταπτυχιακό/Master/Διδακτορικό (για τα πτυχία εξωτερικού χρειάζεται και αναγνώριση από τις αρμόδιες αρχές ΔΙΚΑΤΣΑ ΔΟΑΤΑΠ).

2) Βεβαίωση Ασφάλισης/Προϋπηρεσίας Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή ένσημα από την προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη με συναφές αντικείμενο. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, ο πρώην αυτοαπασχολούμενος πρέπει να καταθέσει βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνει ότι ως αυτοαπασχολούμενος είχε την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή αντικείμενο εργασίας.

3) Πτυχίο ξένης γλώσσας για την ενημέρωση του ατομικού τους φακέλου (Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης οποιουδήποτε τμήματος και οι τεχνικοί των μισθολογικών κατηγοριών Τ.Δ.1 και Τ.Δ.3 λαμβάνουν επίδομα ξένης γλώσσας 5% και 10% επί του βασικού μισθού αντίστοιχα, ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας).

4) Πιστοποιητικό γέννησης για τα τέκνα (για όσους είναι γονείς).

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ΕΣΣΕ οι εργαζόμενοι προσκομίζουν τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά μέχρι την 15η Αυγούστου 2010, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 15η Σεπτεμβρίου 2010, για να κατοχυρώσουν την καταβολή αναδρομικών από την 1/4/2010.

Γενικά, μετά την κατάθεση στην Διεύθυνση Προσωπικού ενός επίσημου δικαιολογητικού που κατοχυρώνει κάποιο οικονομικό δικαίωμα του εργαζόμενου, η διόρθωση της μισθοδοσίας θα γίνεται από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών επίσημων δικαιολογητικών.

Προσοχή! Αν στην αρχική πρόσληψη στην εταιρεία είχατε καταθέσει βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία ενσήμων σε περίπτωση εργασίας σε συναφές αντικείμενο, συνιστούμε την επ/νία με τη Διεύθυνση Προσωπικού (HR) προς τη Β.Θάνου (Vassiliki.Thanou@vodafone.com), για να επιβεβαίωσετε πως έχουν ληφθεί υπ όψιν και θα υπολογιστεί η προϋπηρεσία σας.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Τί πρέπει να κάνω για να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία μου και να ενταχθώ στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο;

Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη σε συναφές αντικείμενο με αυτό που ασκούν στη VODAFONE, θα πρέπει να καταθέσουν στο HR βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή τα ένσημα από την προηγούμενη εργασία τους, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.

Η προϋπηρεσία ως αυτοαπασχολούμενου αναγνωρίζεται με βεβαίωση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης για την απασχόλησή του και Υπεύθυνη Δήλωση του εργαζόμενου όπου βεβαιώνει ότι ως αυτοαπασχολούμενος είχε την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα ή αντικείμενο εργασίας, προκειμένου να ενταχθεί στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο.

Προσοχή! Αν στην αρχική πρόσληψη στην εταιρεία είχατε καταθέσει βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία ενσήμων σε περίπτωση εργασίας σε συναφές αντικείμενο, συνιστούμε την επ/νία με τη Διεύθυνση Προσωπικού (HR) προς τη Β.Θάνου (Vassiliki.Thanou@vodafone.com), για να επιβεβαίωσετε πως έχουν ληφθεί υπ όψιν και θα υπολογιστεί η προϋπηρεσία σας.

- Για άλλα δικαιολογητικά που επηρεάζουν το μισθό δες εδώ.

Top of document

Go Back

 

 

  

 - Θα αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία που είχα πριν από την πρόσληψη στην VODAFONE;

Θα αναγνωριστεί μόνο η προϋπηρεσία, που είναι συναφής με το αντικείμενο εργασίας στην VODAFONE. Για παράδειγμα, για έναν εργαζόμενο στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο ή ως υπάλληλος γραφείου με καθήκοντα εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη).

Top of document

Go Back

 

 

 

- Σε ποιο μισθολογικό κλιμάκιο εντάσσομαι; Πώς υπολογίζω τα έτη προϋπηρεσίας; Τι γίνεται με την προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη;

Ο Μικτός Βασικός Μισθός υπολογίζεται ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη θέση. Στα χρόνια προϋπηρεσίας συνυπολογίζονται τα χρόνια εργασίας στην VODAFONE και το διάστημα εργασίας με συναφή καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη με ένσημα ή ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικά για τους εργαζόμενους τεχνικούς 5ετούς φοίτησης της Μισθολογικής Κατηγορίας ΤΔ1, ως προϋπηρεσία υπολογίζεται ο χρόνος από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τους.

Πίεσε εδώ για να δεις πως θα βρεις αν η εταιρεία σου αναγνωρίζει ήδη κάποια προϋπηρεσία

Πίεσε εδώ για οδηγίες σχετικά με το φύλλο μισθοδοσίας σου.

Top of document

Go Back

 

 


- Πώς μπορώ να βρω αν η εταιρεία μου αναγνωρίζει ήδη κάποια προϋπηρεσία ή ακόμη σε ποια Κλαδική Σύμβαση με έχει εντάξει;

Πρώτα απ όλα μπορείς να ρωτήσεις στο HR για να σου πει σε ποια μισθολογική κλίμακα υπάγεσαι. Ωστόσο, μπορείς να ελέγξεις το φύλλο μισθοδοσίας σου. Εκεί μπορείς να δεις σε ποια Κλαδική Σύμβαση σε εντάσσει η εταιρεία έως τώρα και μπορείς να δεις το Μικτό Βασικό Μισθό σου. Συγκεκριμένα ο Μικτός Βασικός Μισθός δίνεται ανάλογα με τα χρόνια εργασίας στη συγκεκριμένη θέση. Για την Κλαδική Σύμβαση Υπαλλήλων Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών (στην οποία υπάγεται έως τώρα μεγάλο μέρος συναδέλφων) ισχύει ο πιο κάτω πίνακας που παραθέτουμε. Σύμφωνα, λοιπόν με το ύψος του Μικτού Βασικού Μισθού που φαίνεται έως τώρα στο φύλλο μισθοδοσίας μπορεί ο καθένας να δει πόσα χρόνια εργασίας του αναγνωρίζει η εταιρεία μέχρι τώρα:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 

 

 

 

0-2

850,18

22-23

1.120,66

2-4

882,34

23-24

1.133,43

4-6

889,88

24-25

1.146,17

6-8

961,78

25-26

1.158,47

8-9

970,28

26-27

1.172,17

9-10

1.038,36

27-28

1.184,47

10-12

1.041,68

28-29

1.197,73

12-14

1.050,22

29-30

1.209,55

14-16

1.057,30

30-31

1.223,27

16-18

1.066,28

31-32

1.235,57

18-20

1.081,87

32-33

1.248,78

20-21

1.095,13

33-34

1.261,09

21-22

1.107,88

34-35

1.273,85

Αν έως τώρα η εταιρεία σε έχει εντάξει σε κάποια άλλη Κλαδική Σύμβαση και όχι στη συγκεκριμένη, μπορείς να απευθυνθείς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για να βοηθήσουμε να εντοπίσεις τη παρούσα μισθολογική σου κλίμακα.

 

Για οδηγίες σχετικά με το φύλλο μισθοδοσίας σου μπορείς να δεις εδώ.

 

Top of document

Go Back

 

      

 

 

 


 

 

 

 

- Πώς ελέγχω το φύλλο μισθοδοσίας μου και τις αλλαγές που θα γίνουν; (Ενδεικτική ανάλυση φύλλου μισθοδοσίας)

Με την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στο φύλλο μισθοδοσίας μας θα δούμε τις εξής αλλαγές:

1) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ): Εδώ φαίνεται βάσει ποιας Συλλογικής Σύμβασης αμειβόμαστε. Στο εξής θα υπαγόμαστε στην ΕΣΣΕ της Vodafone (και όχι όπως τώρα στις Κλαδικές Συμβάσεις) και στις Μισθολογικές Κατηγορίες που η ΕΣΣΕ της Vodafone ορίζει (ΔΕΟ1, ΔΕΟ2, ΤΔ1, ΤΔ2, ΤΔ3, ΤΔ4).

2) Βασικός Μισθός: Διαμορφώνεται σύμφωνα με τους Μισθολογικούς Πίνακες της ΣΣΕ που εφαρμόζεται. Θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τους Mισθολογικούς Πίνακες της νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

3) Επιδόματα: Διαμορφώνονται σύμφωνα με την ΣΣΕ που εφαρμόζεται. Θα αναπροσαρμοστεί επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της νεάς Επιχειρησιακής ΣΣΕ.

4) Μισθός ΣΣΕ: Είναι ο Μικτός Νόμιμος Μισθός, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα Βασικός Μισθός+Επιδόματα, και υποχρεούται να τον καταβάλλει ο εργοδότης.

5) Οικειοθελής Παροχή: Καταβάλλεται κατά βούληση και κατά περίπτωση από την εταιρεία.

6) Καταβαλλόμενος Μισθός: Είναι ο τελικός Μικτός Μισθός που προκύπτει από το άθροισμα Μισθός ΣΣΕ+Οικειοθελής παροχή.

Στις υπόλοιπες στήλες του Φύλλου Μισθοδοσίας ακολουθούν οι νόμιμες κρατήσεις, οι επιπλέον καταβολές λόγω υπερωριών ή άλλων αιτιών και τελικά κάτω δεξιά αναγράφεται το τελικό ποσό πληρωμής.

* Για όλους τους εργαζόμενους για τους οποίους ο νέος μικτός μισθός ΣΣΕ ξεπερνά τον έως τώρα Kαταβαλλόμενο Μισθό (6), προκύπτει αύξηση αποδοχών. Η σχετική διαφορά και τα αναδρομικά ποσά θα καταβληθούν το αργότερο στην μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.

* Για όλους τους εργαζόμενους για τους οποίους ο νέος μικτός μισθός ΣΣΕ είναι χαμηλότερος από τον ήδη Καταβαλλόμενο Μισθό (6), η διαφορά που προκύπτει ορίζεται ως Οικειοθελής Παροχή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μείωση του καταβαλλόμενου μισθού.

Τop of document

Go Back

 

 


- Εργάζομαι με μερική απασχόληση (5ωρο/4ωρο) και ο βασικός μισθός μου δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα δοσμένα μισθολογικά κλιμάκια. Πως θα υπολογίσω τον μισθό που δικαιούμαι;

Ο εργαζόμενος με 5ωρη μερική απασχόληση παίρνει βασικό μισθό και επιδόματα ίσα με τα 5/8 των δοσμένων ποσών στα μισθολογικά κλιμάκια,

 

Αντίστοιχα ο εργαζόμενος με 4ωρο παίρνει βασικό μισθό και επιδόματα ίσα με το των δοσμένων ποσών.

Top of document

Go Back

 

 

  

- Οι υπολογισμοί μου με βάση την ΕΣΣΕ δεν συμφωνούν με τις αλλαγές που βλέπω στην μισθοδοσία μου. Τι να κάνω;

Ο συνάδελφος που διαπιστώνει ότι η μισθοδοσία του δεν συμφωνεί πλήρως με τα οριζόμενα ποσά της ΕΣΣΕ, και με τους προσωπικούς του υπολογισμούς πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διεύθυνση Προσωπικού (HR) και με κάποιο μέλος της Διοίκησης του Σωματείου, για να εξετάσουμε την περίπτωση και να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που δεν καταβληθούν αναδρομικά σε κάποιον συνάδελφο.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Και τι θα γίνει με τα επιδόματα που έπαιρνα;

Τα επιδόματα όλα υπολογίζονται βάσει του βασικού μικτού μισθού που λαμβάνει ο καθένας. Γι αυτό είναι πολύ σημαντική η κατάταξη στη σωστή μισθολογική κατηγορία. Η νέα σύμβαση προβλέπει:

Για όλους:

- Επίδομα γάμου 10%.

- Επίδομα τέκνου 5% για το κάθε παιδί.

Για όσους ενταχθούν στη Μισθολογική Κατηγορία ΔΕΟ1

- Επίδομα ΑΕΙ 18%.

- Επίδομα ΤΕΙ 13%.

Για όσους ενταχθούν στις Μισθολογικές κατηγορίες ΔΕΟ1, ΤΔ1, ΤΔ2, ΤΔ3

- Επίδομα master 8% συναφές του αντικειμένου εργασίας.

- Eπίδομα διδακτορικού 10% συναφές του αντικειμένου εργασίας.

Για όσους ενταχθούν στις Μισθολογικές κατηγορίες ΤΔ1, ΤΔ3 και για όλους τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, οιουδήποτε τμήματος

- Επίδομα ξένης γλώσσας 10% για τις Μισθολογικές κατηγορίες ΤΔ1 & ΤΔ3 και 5% για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών.

* Το επίδομα ξένης γλώσσας δίδεται μία φορά ακόμη και αν έχετε προσκομίσει περισσότερους από έναν τίτλους ξένης γλώσσας.

Για όσους εργαζόμενους ως κύρια εργασία δέχονται ή πραγματοποιούν κλήσεις (συμπεριλαμβανομένων Call Centers Team Leaders, Analysts, και συναδέλφων από το Customer Care που έχουν συχνή τηλεφωνική επ/νία με πελάτες):

- Επίδομα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 3% εφ όσον εργάζονται δύο έτη ήδη.

Για τους υπαλλήλους καταστημάτων που απασχολούνται με καθήκοντα πληρωμών, εισπράξεων, χρηματαποστολές & για τους εργαζόμενους Λογιστηρίου που εκτελούν χρέη ταμία:

- Επίδομα διαχειριστικών λαθών 5%.

Για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές οι οποίοι ασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού της εταιρείας καταβάλλεται:

- Επίδομα ισολογισμού 100% επί του συνόλου των μηνιαίων νομίμων αποδοχών (βασικός μισθός+επιδόματα) εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση του ισολογισμού.

Στους εργαζόμενους της μισθολογικής κατηγορίας ΤΔ2, που καταθέτουν σε δικαστήρια εξονόματος της εταιρείας:

- Επίδομα δικαστηρίου 150/μήνα, (ο εργαζόμενος υπογράφει σχετικό παράρτημα).

Στους εργαζόμενους που απαιτείται αναρρίχηση επί του ιστού σταθμού βάσης για όσο διάστημα εκτελούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα υπογράφοντας το σχετικό παράρτημα.καταβάλλεται:

- Επίδομα εναεριτών 300/μηνα.

* Όσοι συνάδελφοι βάσει των έως τώρα Κλαδικών Συμβάσεων στις οποίες είχαν ενταχθεί, λάμβαναν επίδομα πολυετίας θα σταματήσουν να το λαμβάνουν. Αν ο μισθός που προβλέπεται από την νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ (νέος βασικός μισθός και επιδόματα) δεν υπερκαλύπτει αυτό το επίδομα, τότε η διαφορά θα ενταχθεί ως Οικειοθελής Παροχή, προκειμένου ο τελικός Καταβαλλόμενος Μισθός να παραμείνει ο ίδιος.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Έχω παιδιά και μέχρι τώρα λάμβανα επίδομα τέκνων από τον ΟΑΕΔ. Τι αλλάζει;

Δικαιούσαι κανονικά το επίδομα του ΟΑΕΔ για το έτος 2009. Από το 2010 όμως, θα λαμβάνεις το μηνιαίο επίδομα τέκνου που προβλέπει η νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ, και δεν θα λαμβάνεις πλέον το αντίστοιχο επίδομα του ΟΑΕΔ.

* Προσοχή! Για το συγκεκριμένο επίδομα πρέπει να καταθέσεις πιστοποιητικό γέννησης τέκνου/ών. Δες εδώ.

 Top of document

Go Back

 

 

 

- Μέχρι τώρα, μαζί με την Οικειοθελή Παροχή ο καταβαλλόμενος μισθός μου ξεπερνά τον μισθό που προβλέπουν οι νέοι μισθολογικοί πίνακες. Θα μειωθεί ο μισθός μου;

Όχι. Δεν θα γίνει καμία μείωση μισθού. Η διαφορά ανάμεσα στον ήδη Καταβαλλόμενο Μισθό και τον νέο μισθό ΣΣΕ θα καταβληθεί ως Οικειοθελής Παροχή, ώστε ο τελικός Καταβαλλόμενος Μισθός να μείνει ο ίδιος.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Εργάζομαι ως τεχνικός αλλά όχι στην Τεχνική Διεύθυνση (Technology). Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

Όλο το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας ανεξαρτήτως Διεύθυνσης στην οποία παρέχει τις τεχνικές  υπηρεσίες του βάσει job description, εντάσσεται σε κάποια από τις Μισθολογικές Κατηγοριές Τεχνικών (ΤΔ1, ΤΔ2, ΤΔ3 & ΤΔ4) ανάλογα με τις σπουδές.

Top of document

Go Back 

 

 

 

- Έχω πτυχίο τεχνικής ειδικότητας, αλλά δεν εργάζομαι ως τεχνικός. Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

Οι συνάδελφοι που εργάζονται σε Διεύθυνση άλλη από την Τεχνική Διεύθυνση (Technology) και δεν ασκούν τεχνικά καθήκοντα, υπάγονται στην Μισθολογική Κατηγορία ΔΕΟ1, ανεξαρτήτως αν κατέχουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας. Ειδικά οι Πωλητές εντάσσονται στην Μισθολογική Κατηγορία ΔΕΟ2. Η κατάταξη γίνεται βάσει job description.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Έχω πτυχίο από το εξωτερικό και δεν το έχω αναγνωρίσει μέσω ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Σε ποια Μισθολογική Κατηγορία εντάσσομαι;

Τίτλοι σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές ΔΙΚΑΤΣΑ ΔΟΑΤΑΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι εντάσσονται στην Μισθολογική Κατηγορία ΤΔ4 (εφόσον το αντικείμενο εργασίας βάσει job description είναι τεχνικής κατεύθυνσης) και δεν δικαιούνται επιδόματα σπουδών & μεταπτυχιακών τίτλων.

Ως εκ τούτου όλοι οι συνάδελφοι που κατέχουν τίτλους σπουδών από το εξωτερικό πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αναγνώρισης του πτυχίου τους, ώστε να ενταχθούν σε υψηλότερη Μισθολογική Κατηγορία και να λάβουν τα επιδόματα που δικαιούνται.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Έχω πτυχίο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δικαιούμαι επίδομα σπουδών;

Οι εργαζόμενοι της Μισθολογικής Κατηγορίας ΔΕΟ1 που είναι απόφοιτοι από Ανοικτό Πανεπιστήμιο δικαιούνται επιδόματος σπουδών.

 

Top of document

Go Back

 

 

 

- Έχω πτυχίο από ΙΕΚ ή άλλη ανώτερη σχολή που δεν έχει ισοτιμία με ΑΕΙ/ΤΕΙ. Δικαιούμαι επίδομα πτυχίου;

Το επίδομα πτυχίου αποδίδεται μόνο με κατάθεση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή με πτυχίο άλλης σχολής που θεωρείται ισότιμη από το κράτος. ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΠΑ, ΤΕΛ/ΤΕΣ, λοιπές Επαγγελματικές Σχολές, κολέγια & Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών δεν είναι ισότιμα με πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ειδικά για τις σχολές εξωτερικού η ισοτιμία αποδεικνύεται από την κρατική αρχή μέσω ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Top of document

Go Back

 

 

 

- Πως ορίζεται η έναρξη της βάρδιας σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

Στο εξής ως ώρα έναρξης της βάρδιας ορίζεται αυστηρά η ώρα προσέλευσης στην θέση εργασίας και όχι η ώρα έναρξης (logon) στο οποιοδήποτε πρόγραμμα του Η/Υ.

Ο συνάδελφος που διαπιστώνει ότι αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται στην πράξη, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με κάποιο μέλος της Διοίκησης του Σωματείου, για να εξετάσουμε την περίπτωση και να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Top of document

Go Back

 

 

 

- Εκτός από τα μισθολογικά, τί άλλα ζητήματα σχετικά με την εργασία μου θίγει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση;

Η σύμβαση καθορίζει και πολλά άλλα θέματα συνθηκών εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Άδειες, διαλείμματα, εκτός έδρας εργασία, βάρδιες, ρεπό, όρους ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, παροχές προς εργαζομένους μερικής απασχόλησης κλπ. Κάθε εργαζόμενος οφείλει να διαβάσει λεπτομερώς το πλήρες κείμενο της Επιχειρησιακής ΣΣΕ για να γνωρίζει τι ακριβώς δικαιούται και τι πρέπει να κάνει για να το εξασφαλίσει. Δες εδώ, που μπορείς να βρεις το πλήρες κείμενο της σύμβασης.

Επίσης, πολλά από τα παραπάνω καθορίζονται και σε συνδυασμό με την εργατική νομοθεσία. Χρήσιμα links για τα θέματα αυτά μπορείς να βρεις στο site του σωματείου (www.pasevodafone.gr).

Top of document

Go Back

 

 

 

- Τί μπορώ να κάνω αν δεν μου αποδοθούν αναδρομικά από 1/4/10 οι διαφορές ή αν το HR δεν αναγνωρίσει αυτά που δικαιούμαι;

Η σύμβαση πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά. Δες εδώ.

Top of document

Go Back 

 

 

  

- Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου;

Τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας του σωματείου είναι τα εξής:

Τηλ.: 210 6702 590 - Φαξ: 210 6702 580  e-mail: info@pasevodafone.gr

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

- Σοφία Θεοδωροπούλου (Χαλάνδρι) Sofia.Theodoropoulou@vodafone.com

- Ζακλίν Γκόρου (Χαλάνδρι) Zaklin.Gorou@vodafone.com

- Δήμητρα Μπενίση (Κηφισσός) Dimitra.Benissi@vodafone.com

- Παναγιώτης Κασαπίδης (Χαλάνδρι) Panagiotis.Kasapidis@vodafone.com

- Νίκος Κάτσικας (Κηφισσός-warehouse) Nikos.Katsikas@vodafone.com

- Αριστοτέλης Μετσίνης (Χαλάνδρι) Aristotelis.Metsinis@vodafone.com

- Παναγιώτης Πέρρας (Λυκόβρυσση) Panagiotis.Perras@vodafone.com

- Δημήτρης Χατζηστέλιος (Λυκόβρυσση) Dimitrios.Chatzistelios@vodafone.com

- Δημήτρης Γατάκης (Κατάστημα Περιστερίου)- Dimitris.Gatakis@vodafone.com

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE

Επικοινωνία: info@pasevodafone.gr   www.pasevodafone.gr

 

Top of document

Go Back

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

-          ΤΔ1

Text Box: Top of document
Go Back
 
-          ΤΔ2

-          ΤΔ3

-          ΤΔ4

-          ΔΕΟ1

-          ΔΕΟ2

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΔ1: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ 5ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ  10%     

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

 5%   

ΕΠΙΔΟΜΑ MASTER     8%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ   10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ            10%

1

0-2

1.500,00

150

75

120

150

150

2

2-4

1.560,00

156

78

125

156

156

3

4-6

1.621,00

162

81

130

162

162

4

6-8

1.669,00

167

83

134

167

167

5

8-10

1.715,00

172

86

137

172

172

6

10-12

1.764,00

176

88

141

176

176

7

12-14

1.811,00

181

91

145

181

181

8

14-16

1.858,00

186

93

149

186

186

9

16-18

1.904,00

190

95

152

190

190

10

18-20

1.951,00

195

98

156

195

195

11

20-22

1.998,00

200

100

160

200

200

12

22-24

2.044,00

204

102

164

204

204

13

24-26

2.092,00

209

105

167

209

209

14

26-28

2.140,00

214

107

171

214

214

15

28-30

2.189,00

219

109

175

219

219

16

30-32

2.267,00

227

113

181

227

227

17

32-35

2.345,00

235

117

188

235

235

Top of document

Go Back

 

Text Box: Top of document
Go Back
 
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΔ2: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ 4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ       10% 

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ           5%

ΕΠΙΔΟΜΑ MASTER     8%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ         10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

 

1

0-2

1.250,00

125

63

100

125

150

2

2-4

1.301,00

130

65

104

130

150

3

4-6

1.352,00

135

68

108

135

150

4

6-8

1.392,00

139

70

111

139

150

5

8-10

1.430,00

143

72

114

143

150

6

10-12

1.471,00

147

74

118

147

150

7

12-14

1.510,00

151

76

121

151

150

8

14-16

1.549,00

155

77

124

155

150

9

16-18

1.588,00

159

79

127

159

150

10

18-20

1.627,00

163

81

130

163

150

11

20-22

1.666,00

167

83

133

167

150

12

22-24

1.705,00

171

85

136

171

150

13

24-26

1.745,00

175

87

140

175

150

14

26-28

1.785,00

179

89

143

179

150

15

28-30

1.825,00

183

91

146

183

150

16

30-32

1.890,00

189

95

151

189

150

17

32-35

1.955,00

196

98

156

196

150

Top of document

Go Back 

 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΔ3: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ       10% 

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ          5%

ΕΠΙΔΟΜΑ MASTER     8%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ         10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ            10%

 

1

0-2

1.200,00

120

60

96

120

120

2

2-4

1.248,00

125

62

100

125

125

3

4-6

1.297,00

130

65

104

130

130

4

6-8

1.336,00

134

67

107

134

134

5

8-10

1.372,00

137

69

110

137

137

6

10-12

1.412,00

141

71

113

141

141

7

12-14

1.449,00

145

72

116

145

145

8

14-16

1.486,00

149

74

119

149

149

9

16-18

1.523,00

152

76

122

152

152

10

18-20

1.560,00

156

78

125

156

156

11

20-22

1.598,00

160

80

128

160

160

12

22-24

1.635,00

164

82

131

164

164

13

24-26

1673,00

167

84

134

167

167

14

26-28

1.712,00

171

86

137

171

171

15

28-30

1.751,00

175

88

140

175

175

16

30-32

1.814,00

181

91

145

181

181

17

32-35

1.876,00

188

94

150

188

188

 

Top of document

Go Back 

 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΔ4: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ       10% 

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

 5%  

1

0-2

890,00

89

45

2

2-4

907,00

91

45

3

4-6

923,00

92

46

4

6-8

959,00

96

48

5

8-10

995,00

100

50

6

10-12

1.031,00

103

52

7

12-14

1.040,00

104

52

8

14-16

1.049,00

105

52

9

16-18

1.058,00

106

53

10

18-20

1.077,00

108

54

11

20-22

1.096,00

110

55

12

22-24

1.116,00

112

56

13

24-26

1.132,00

113

57

14

26-28

1.147,00

115

57

15

28-30

1.163,00

116

58

16

30-32

1.179,00

118

59

17

32-35

1.195,00

120

60

  

Top of document

Go Back

 

 


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΟ1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ       10% 

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ        5%  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ

13%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΕΙ

18%

ΕΠΙΔΟΜΑ MASTER          8%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ          5% (*)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ & ΤΗΛ.ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΩΝ  3% (**)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 5%

 

 

 

1

0-2

890,00

89

45

116

160

71

89

45

27

45

2

2-4

915,00

92

46

119

165

73

92

46

28

46

3

4-6

946,00

95

47

123

170

76

95

47

29

47

4

6-8

987,00

99

49

128

178

79

99

49

30

49

5

8-10

1.026,00

103

51

133

185

82

103

51

31

51

6

10-12

1.067,00

107

53

139

192

85

107

53

32

53

7

12-14

1.074,00

107

54

140

193

86

107

54

32

54

8

14-16

1.091,00

109

55

142

196

87

109

55

33

55

9

16-18

1.115,00

112

56

145

201

89

112

56

34

56

10

18-20

1.130,00

113

57

147

203

90

113

57

34

57

11

21

1.144,00

114

57

149

206

92

114

57

35

57

12

22

1.156,00

116

58

150

208

92

116

58

35

58

13

23

1.169,00

117

58

152

210

94

117

58

35

58

14

24

1.181,00

118

59

154

213

94

118

59

36

59

15

25

1.195,00

120

60

155

215

96

120

60

36

60

16

26

1.207,00

121

60

157

217

97

121

60

36

60

17

27

1.220,00

122

61

159

220

98

122

61

37

61

18

28

1.233,00

123

62

160

222

99

123

62

37

62

19

29

1.246,00

125

62

162

224

100

125

62

38

62

20

30

1.259,00

126

63

164

227

101

126

63

38

63

21

31

1.271,00

127

64

165

229

102

127

64

38

64

22

32

1.285,00

129

64

167

231

103

129

64

39

64

23

33

1.297,00

130

65

169

233

104

130

65

39

65

24

34

1.310,00

131

66

170

236

105

131

66

40

66

25

35

1.323,00

132

66

172

238

106

132

66

40

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Καταβάλλεται στους εργαζόμενους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης οποιουδήποτε Τμήματος/Διεύθυνσης.

 

 

 

 

(**) Καταβάλλεται μετά την συμπλήρωση δύο ετών εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΟ2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Text Box: Top of document
Go Back
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  1/4/2010        31/03/2011

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ       10% 

ΕΠΙΔΟΜΑ    ΤΕΚΝΩΝ    ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ        5%  

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ 

5%

 

1

0-2

905,00

91

45

45

 

2

2-4

934,00

93

47

47

 

3

4-6

967,00

97

48

48

 

4

6-8

992,00

99

50

50

 

5

8-10

1.029,00

103

51

51

 

6

10-12

1.050,00

105

53

53

 

7

12-14

1.088,00

109

54

54

 

8

14-16

1.128,00

113

56

56

 

9

16-18

1.160,00

116

58

58

 

10

18-20

1.191,00

119

60

60

 

11

21

1.230,00

123

62

62

 

12

22

1.269,00

127

63

63

 

13

23

1.300,00

130

65

65

 

14

24

1.332,00

133

67

67

 

15

25

1.363,00

136

68

68

 

16

26

1.387,00

139

69

69

 

17

27

1.418,00

142

71

71

 

18

28

1.441,00

144

72

72

 

19

29

1.472,00

147

74

74

 

20

30

1.496,00

150

75

75

 

21

31

1.518,00

152

76

76

 

22

32

1.541,00

154

77

77

 

23

33

1.564,00

156

78

78

 

24

34

1.587,00

159

79

79

 

25

35

1.610,00

161

81

81

 

Top of document

 Go Back

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ VODAFONE

Επικοινωνία: info@pasevodafone.gr   www.pasevodafone.gr

 Top of document

 Go Back